Kungsbacka Socionomtjänst

Kungsbacka Socinomtjänst (KUST) är ett mindre företag med säte i Kungsbacka som starade 2002. Jag är auktoriserad socionom, handledare och familjeterapeut samt har grundläggande utbildning inom KBT. Under åren har jag arbetat inom kriminalvården, familjerätten och som skolkurator innan jag startade företaget.

Sedan starten har flera stycken duktiga socionomer som servar olika skolor utifrån mitt koncept vilket innebär:

Verksamheten erbjuder detta främst till friskolor i Halland och Västra Götaland.

Affärsidén är att kunna erbjuda professionell och adekvat hjälp utan väntetider på timbasis. All personal på skolan kan få råd och stöd via telefon och mail i den omfattning som behövs.

Välkommen att höra av dig!

Eva Holm
eva@socionomtjanst.com
0739-763 265