Kungsbacka Socinomtjänst (KUST) är ett mindre företag med säte i Kungsbacka. Jag är auktoriserad socionom, handledare och familjeterapeut samt har grundläggande utbildning inom KBT. Under åren har jag arbetat inom kriminalvården, familjerätten och som skolkurator innan jag startade företaget 2002.

Sedan starten har antalet friskolor som efterfrågat mina tjänster ökat kraftigt vilket innebär att jag har flera stycken duktiga socionomer som servar olika skolor utifrån mitt koncept.

Verksamheten erbjuder bland annat kuratorssupport till främst friskolor i Halland och Västra Götaland, men även handledning, konsultationer, utbildning och personalvård.

Affärsidén är att kunna erbjuda professionell och adekvat hjälp utan väntetider på timbasis. All personal på skolan kan få råd och stöd via telefon och mail i den omfattning som behövs.

Kungsbacka Socionomtjänst erbjuder också privatrådgivning till familjer och par men även till individer till en rimlig timkostnad.

Kungsbacka Socionomtjänst

Utöver ovanstående utbud erbjuder jag också handledning till socialtjänsten, kriminalvården m.fl.

Välkommen att höra av dig!

Eva Kristiansson


Lilla Hantverksgatan 7, 434 42 KUNGSBACKA, tel 0739-763 265, e-post info@socionomtjanst.comWebdesign by WWWorkshop 2011